Sekcije

Biblijsko-liturgijska sekcija

Biblijsko liturgijska sekcija je osnovana u rujnu 2012. godine u našem sjemeništu, a za voditelja je izabran sjemeništarac IV. razreda Marin Babić, a mentor je rektor mr. Željko Marić. Ova sekcija upoznaje sjemeništarce, članove ove sekcije, o bitnim događajima u životu Crkve, životopisima pojedinih svetaca i blaženika i prvenstveno proučava Bibliju. Sekcija broji 24 člana koji se svojim radom i dobrom voljom dragovoljno javljaju na pripreme prezentacija i tekstova. U prvom polugodištu prošle školske godine su obrađene teme: Biblija, sv. Nikola Tavelić, a također smo i pokrenuli akciju pravljenja adventskih vijenaca u čitavom Nadbiskupskom sjemeništu. U drugom polugodištu iste godine smo uspjeli odraditi dvije teme: Korizma i Uskrs. Ove godine sekcija je pripremila prigodne plakate i materijale za Svjetski misijski dan kojim je animirala sjemenišnu zajednicu da istinski doživi i vrjednije potrebu misijskog djelovanja u današnje vrijeme.

 

Dramska sekcija

Dramska sekcija ima zadatak promicati glumačke, recitativne, pjevačke, sviračke, slikarske i druge slične sposobnosti sjemeništaraca, uvježbati pojedine programe i predstaviti ih zajednici ili gostima. Dramska sekcija priprema godišnji program za susret roditelja svih sjemeništaraca, susret njihovih župnika, posjete pojedinim župama i ustanovama, ali uz sve to, također organizira rekreativne večeri ili vikende zajednice. Sekcija ima svoje sastanke, na kojima se dogovaraju teme, probe i igrokazi. Mentor je prefekt vlč. Boris Salapić. Uz njegovu pomoć, svim članovima bude lakše nešto napisati,  i izvesti. U izvedbi neke predstave neophodno je koristiti sliku, pokret, jasan ton, itd. jer navedeno pomaže prenijeti ciljani sadržaj do određenoga gledateljstva. 

 

Karitativna sekcija

Karitativna sekcija je osnovana u rujnu 2012. godine. Mentor ove sekcije je mr. Željko Marić, a voditelj Josip Antukić, sjemeništarac IV. razreda. Cilj ove sekcije je da u prvom redu sjemeništarci razvijaju osjećaj za potrebe bližnjih. Bližnji je prema Isusovoj pouci onaj koji je u nekoj potrebi, duhovnoj ili materijalnoj. Članovi ove sekcije nastoje izoštriti oko za potrebe bližnjih koje većina ljudi ne vidi i na prikladan način priskočiti u pomoć. Od osobite je važnosti njegovati i poticati solidarnost. Također sekcija planira posjete bolesnima i nemoćnima, te domovina za djecu s poteškoćama u razvoju. Kroz naše djelovanje ostvarili smo tri akcije: prikupljanje materijalnih sredstava za misije, posjet staračkom domu u Travniku i akciju u svetom korizmenom vremenu pod nazivom „Odricanje kroti našu sebičnu narav!“.

 

Novinarska sekcija

Ova sekcija promiče u zajednici ispravno razumijevanje vijesti, te pravi izvještaje o životu i radu zajednice za katolička glasila i agencije. Mentor sekcije je prefekt vlč. Boris Salapić, a voditelj sjemeništarac IV. godine Josip Marković, koji je ujedno i glavni urednik sjemenišnog lista. Sekcija također priprema i prikuplja radove sjemeništaraca za sjemenišni list „Travnički Angelus“ koji u prošloj školskoj godini izdan dva puta. U sastavu ove sekcije potrebna je i služba kroničara koju obavlja sjemeništarac III. godine Danijel Dedić. Kroničar u „Knjigu kronike“ upisuje važne događaje iz života zajednice. Zadaća članova sekcije jest da potiču kolege na kreativnost na književnom, žurnalističkom, likovnom, humorističkom i drugim područjima ljudskoga stvaranja.