MOJA SJEĆANJA NA TRAVNIČKO SJEMENIŠTE I GIMNAZIJU - Anto PARADŽIK

Preuzeto iz: Studia Vrhbosnensia / Vrhbosanka katolička bogoslovija 1890-1990. – Zbornik radova znanstvenoga simpozija održanog u Sarajevu 3. i 4. srpnja 1991. prigodom obilježavanja stote obljetnice postojanja Bogoslovije - Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo – Bol 1993.